BEGYNDELSEN

image1-2 First this: God created the Heavens and Earth—all you see, all you don’t see. Earth was a soup of nothingness, a bottomless emptiness, an inky blackness. God’s Spirit brooded like a bird above the watery abyss.
3-5 God spoke: “Light!” And light appeared. God saw that light was good and separated light from dark. God named the light Day, he named the dark Night. It was evening, it was morning— Day One. – Genesis 1:1-5

Reklamer
Billede | Udgivet den by | Skriv en kommentar

Tænk, at livet…

koster livet!

Tænk, at livet
koster livet!
Det er altid samme pris.
Kom med glæde!
Vær til stede!
Tanken spreder øjets dis;
rigt og bredt går livet ned
i evighed.

2 Stjernestunder,
livets under,
luft og smag og syn er nyt!
Blodet bruser,
løvet suser,
havets rum er højt og lydt!
Mærk: alt liv går udad! – Giv!
For tro er liv.

3 Høje himle
fyldt med svimle
fuglefløjt i morgenvind –
og i suset
gennem huset
jordisk balsam til mit sind.
Fuglen i mit eget bryst
må slå med lyst.

4 Høje drømme!
Dybe strømme
gynger i hvert åndedrag,
sangen svinger
vide vinger
over jorden med Guds dag.
Øjets glans er kroppens lys –
føl livets gys!

5 Leve livet!
Ført af livet,
som er ét i sjæl og krop,
må vi sanse,
må vi danse
glædens ord i spring og hop.
Takke Gud med lovsangs lyd
i salig fryd –

6 Hver fornemmer,
jeg’ets tremmer
rykkes ud i pause-ro.
Hvert et skridt, du
tar så frit nu,
er identisk med din tro.
Tyst i midten væksten står
med livets vår.

7 Godt, at livet
koster livet!
Godt at synge dagens pris.
Det er glæde,
alt til stede,
i ét nu er paradis!
Tørstende når roden ned
i evighed.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Fra Sørines..åndløse dansker!

Om menighedsrådene

I den gennembureaukratiserede ånd, der præger folkekirken, hoIder man mildt og flegmatisk hinanden nede, og tilstanden har efterhånden stået på så længe, at ingen længere kan forklare, hvad den grunder i.
Blot kan man konstatere, at man Ikke behøver gøre noget for at vedligeholde den, for ligesom janteloven i Sandemoses roman lever den janteagtige tilstand i kirken sit helt eget liv.
Den har sat sig i luften, vi indånder, og den har skabt et miljø, hvor det ikke længere først og fremmest handler om at tjene kristendommens sag, men snarere systemets.
Resultatet er, at den kirke, der burde være med til at holde ånden levende iblandt os, ofte fremstår som stedet, hvor den enkelte går mest op i blot at sikre overlevelsen for sig selv.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Luk nu op i Jesu navn!

Åndslivet er kun frit hvis mennesket er fuldt bevidst om at følingen med den åndelige virkelighed ligger i følingen med de ukontrollable, kollektivt ubevidste kræfter i tilværelsen der er lige så jordiske og empirisk konstaterbare som den fysiske verden, men hverken kan bevises eller sandsynliggøres på objektiv vis som disse.

De er af intuitiv art, det vil sige direkte og umiddelbare. Man kan ene og alene se dem, betragte dem eller danne sig en tydelig forstilling om dem ved at være fuldstændigt åben over for dem og altså suspendere al sædvanlig analyse.

Og det vil sige at man må være åben og modtagelig for den vedvarende, aldrig ophørende indre dialog som underbevidstheden sørger for, fordi den i modsætning til den bevidste opmærksomhed ikke er styret af viljen eller noget som helst nyttehensyn.

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Tesla – Facebook og mental udmattelse!

Sæt en saadan Tid opfandt de hurtigste Befordrings- og Communications-Midler, utallige Udveje til at disponere over forenede pengekræfter; -ironisk at BefordringsVæsenets Hurtighed og Communicationens Hastværk staaer i omvendt Forhold til Raadvildhedens Seendrægtighed..

…som han dog kunne gennemskue vor tid!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Fortvivlelsens magt

…hvad nytter det at sidde og tænke på Gud og den større mening, når ens hjerte er knust?

Hvordan finder jeg mig selv tilbage i livet, når al jordisk mening synes tabt?

Kun ved at åbne sig for den åndelige dimension af tilværelsen, række ud og tro… tro på, at den kærlighedstrøst, man bliver mødt med er så stor, at man efter sorgen selv oplever at blive istand til at række ud med samme kærlighed og derved blive mere….sig selv!

Dette er dog ingen opskrift…man må selv gøre erfaringen!

Frit efter Kierkegaards tankegang

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Kristent verdensbillede!

Det virkelige mysterium er derfor: Hvorfor sker gode ting for mennesker, der ikke er gode?
Den grundlæggende forskel mellem det bibelske verdensbillede og alle andre er opsummeret i dette:
Vi føler, at vi skal have de gode ting, vi fortjener;
Det bibelske verdensbillede lærer os, at vi ikke får det!
Vi kan ikke få efter fortjeneste.
Vi har fortabt alle krav til det.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Salmesang taler til hjertet i os.

Grundtvig er vores altoverskyggende danske kirkefader, fordi han har fundet den kristne kilde til vores følelser, og fordi han kunne digte, som kun ganske få formår.
Med hjertet modtager vi troen fra Gud, og med hjertet reagerer vi på det, der gives til os.

Når vi overhovedet en i stand til at modtage noget, skyldes det, at vi er skabt i Guds billede, hvilket vi i vort inderste rummer en viden om, som vi blot hele tiden kan falde bort fra.
Vi lever i spændingen mellem fald og længsel, derfor ser Grundtvig det som sin opgave hele tiden at føre os så tæt på dette livgivende ord som muligt, og derfor digter han.
Jo mere vi bliver klar over, at vi længes, desto mere vil vi løfte blikket og vende det mod himlen og det andet menneske.
Og mindre i retning af os selv.

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar